Derventski list

Јавно предузеће „Дервентски лист и Радио Дервента“ доо бави се информисањем и издавачком дјелатношћу. Оснивач предузећа је Општина Дервента, а највиши орган управљања је Скупштина предузећа коју чини Скупштина општине Дервента, која бира Надзорни одбор који именује директора предузећа.

Сједиште предузећа је у Дервенти у Улици Цара Лазара 45.

ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“ доо редовно издаје седмичне информативне новине „Дервентски лист“ које из штампе излазе сваког четвртка.

 

„Дервентски лист“ је, уз још нека, једно од најважнијих обиљежја Дервенте, дио дервентског идентитета. Циљ листа је правовремено, објективно и истинито информисање јавности о свим догађајима, људима и појавама са подручја општине Дервента и догађајима, људима и појавама које имају везу с Дервентом, односно са становницима Дервенте.

Дервентски лист је отворен за све који имају и желе нешто да кажу, представе, покажу или једноставно да, позитивним гестом и примјером, скрену пажњу на себе.

ИСТОРИЈАТ

Седмичне информативне новине “Дервентски лист” у Дервенти излазе више од стотину година, а пред читаоцима се појављују сваког четвртка.

Јавно предузеће “Дервентски лист и Радио Дервента” је правни сљедбеник Центра за информисање у чијем саставу су, до 1992. године, били Дервентски лист и Радио Дервента. Оснивач предузећа је Општина Дервента

Први број “Дервентског листа”, према доступним информацијама, из штампе је изашао 12. децембра 1912. године под именом “Дервентски котарски лист”, а под овим именом новине су излазиле све до краја Првог свјетског рата. Између два рата забиљежено је неколико издања новина које су настале на темељима Дервентског котарског листа, као што су “Наша смотра”, “Босанац” или сатирични лист “Бургија”.

Након Другог свјетског рата Дервентски лист  је обновљен 29. новембра 1952. године, али је 1959. опрема, заједно са члановима редакције пресељена у Добој, како би се издавао регионални лист. Ипак, крајем 1966. године Дервентски лист се поново појављује пред читаоцима, а без прекида је излазио све до почетка Одбрамбено отаџбинског рата 1992. године.  Опет је услиједила трогодишња пауза, да  би лист поново био покренут 12. јануара 1995. године и од тада се сваког четвртка појављује пред читаоцима.

Садржај новина углавном чине догађаји, људи и појаве са подручје општине Дервента, мада се пажња понекад посвети и људима и догађајима који немају директну везу с Дервентом, а у новинама се, такође, објављују и огласи, обавјештења и рекламе.

Радио Дервента је емитовање програма започела 29. новембра 1972. године, а функционисала је све до почетка Одбрамбено отаџбинског рата. Након неколико мјесеци паузе, одмах након ослобођења сједишта предузећа, радио станица је почела да емитује програм. До престанка рада дошло је у новембру 2001. године, након што је Регулаторна агенција за комуникације Радио Дервенти одузела дозволу за емитовање програма.