Derventski list
Новости

ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ
РЈЕШАВА ПРОБЛЕМЕ

Проблемима са којима се суочавао велики број грађана због недостатка дијела евиденције о власништву, односно земљишно – књижни извадак, познатији као ЗК, дошао је крај.

Од прошлог мјесеца, за подручје цијеле Републике Српске, на снагу је ступио пропис на основу којег Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове (РУГИП) издаје лист непокретности, који замјењује све досадашње евиденције као што су посједовни лист, ЗК, извод из књиге уложених уговора и друге.

– Ријеч је о евиденцији која је синтеза свих досадашњих евиденција, али која је усклађена са фактичким стањем. До тих података дошли смо уважавањем документације која нам је била на располагању, али и изјавама власника, посједника, корисника и других који су полагали права на одређене некретнине кроз поступак излагања – каже шеф дервентске Подручне јединице РУГИП-а Бранислав Макрић.

Он наглашава да су, током излагања, отклоњене све нејасноће и дилеме за подручја за која је тај посао завршен,односно за Поље, Луг, Осињу, Велику и Дервенту 1, односно дио града на десној обали Укрине.

– Ријеч је о подручјима на којима има највише активности у смислу промета некретнина, односно правног саобраћаја у вези са некретнинама. Наравно, овај посао неће стати, него се ради на успостављању евиденције за остатак општине – каже Макрић.

Странке које су, евентуално, незадовољне исходом уписа у евиденцију имају могућност покретања процеса пред РУГИП-ом, односно пред судовима, с обзиром да предмети у вези са власништвом не застаријевају.

Овоме се посебно радују они који желе да куповину некретнине финансирају хипотекарним кредитом, с обзиром да до сада нису могли да имају такав инструмент обезбјеђења кредита. То је већ првих дана од успостављања ове евиднеције значајно повећало обим промета некретнинама, али је повећало и потражњу за хипотекарним кредитима.

– Ова евиденција изузетан значај има и за привредну активност, јер гарантује сигурне и јасне власничке односе. Инвеститори су се до сада суочавали са озбиљним проблемом због недостатка квалитетне евиденције. Тешко је било убиједити неког да вјерује на ријеч или непотпуној документацији, када се воде разни поступци за плаћање надокнаде због давно преузетог земљишта или објеката. Сада је томе дошао крај и сви који желе да инвестирају једноставно и лако могу да се увјере у власништво над некретнинама – каже Макрић.

Издавање листа непокретности

Поступак издавања листа непокретности је сљедећи: Странка дође у РУГИП, покаже идентификациони документ, испуни захтјев, уплати таксу и на једном документу добије списак свих непокретности укњижених на њено име у једној катастарској општини. Дакле на том документу се наводи све што је укњижено на име те странке.

УНИШТЕНА ЕВИДЕНЦИЈА

Земљишне књиге у којима су се водиле евиденције за подручје општине Дервента, нестале су током рата и никад се поуздано није сазнало шта се с њима догодило. Једна од претпоставки је да су изгорјеле, а чињеница је да се никад није појавио ниједан документ издат на основу тих књига са датумом након јула 1992. године.

РЕГИСТАР ЦИЈЕНА

Један од сервиса доступних на интернет страници РУГИП-а је и Регистар цијена непокретности РС. Путем тог регистра сваки заинтересовани грађанин може да провјери цијене некретнина које су прометоване током неколико посљедњих година и да на бази тих информација креира своје активности.

СЛИЧНИ АРТИКЛИ

ВАСКРШЊА АКЦИЈА: ПОМОЋ СЕ
ПРИКУПЉА ДО ЦВЈЕТНЕ НЕДЈЕЉЕ

Derventski List

БАЈРАМСКИМ КОНЦЕРТОМ
УЉЕПШАН ПРАЗНИК

Derventski List

ПОЛИЦАЈЦИМА ПЛАТЕ
ВЕЋЕ ЗА ДЕСЕТ ОДСТО

Derventski List