Derventski list
ИЗДВОЈЕНО Новости

АНКЕТАРИ КУЦАЈУ НА ВРАТА
30.000 ДОМАЋИНСТАВА У РС

Три статистичке агенције у БиХ данас почињу са анкетирањем које ће обухватити скоро 60.000 домаћинстава, а циљ је да се повећа обим и квалитет статистичких података, као и њихово даље усклађивање са ЕУ стандардима.

Планирано је да анкетари посјете, током првог квартала, 81.468 стамбених јединица, односно 57.029 домаћинстава у БиХ, а провјераваће промјене које су се у посљедњих десет година догодиле у домаћинствима.

Из Завода за статистику РС кажу да ће у првом кварталу анкетирања, који почиње 17. септембра и траје 22 дана, бити обухваћено око 30.000 домаћинстава у 51 јединици локалне самоуправе.

Упитник има 13 питања која се, између осталог, тичу имена и презимена, пола, датума рођења, затим питања о статусу објекта, броју чланова, старосној структури, образовним карактеристикама. Прикупљени подаци о домаћинствима су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици РС. Анкетари ће умјесто упитника на папиру користити лаптопе са инсталираном апликацијом помоћу које ће се вршити унос података и достављати статистичким институцијама на дневној бази.

СЛИЧНИ АРТИКЛИ

ВЛАДА ПРЕУЗИМА СВЕ ТРОШКОВЕ
ПОРОДИЉСКОГ БОЛОВАЊА

Derventski List

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ ИДУЋЕ СЕДМИЦЕ

Derventski List

УКИНУТА КУЋНА ИЗОЛАЦИЈА

Derventski List