Derventski list
Конкурси

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИКЕ
ИЗ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

привредним друштвима прерађивачке индустрије која су престала са радом као посљедица дјеловања пандемије

Влада Републике Српске је донијела Уредбу са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести Covid-19 изазваним вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник Републике Српске” број 35/20).

Уредбом се утврђују пореске мјере за вријеме ванредног стања ради ублажавања економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 с циљем смањења неликвидности пореских обвезника узроковане наведеним стањем, а између осталих у члану 12. и 13. Уредбе утврђена је и мјера која се односи на очување запослености код правних лица и предузетника којима је одлуком штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности или који су престали са радом као посљедица дјеловања пандемије (изгубљено тржиште, недостатак сировина и слично).

Чланом 14. Уредбе прописано да су надлежна министарства дужна утврдити списак правних лица и предузетника којима је одлуком штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности и списак правних лица и предузетника који су престали са радом као посљедица дјеловања пандемије (изгубљено тржиште, недостатак сировина, недостатак радне снаге и слично) и доставити их Пореској управи.

Како би Министарство привреде и предузетништва сачинило списак привредних друштава из своје надлежности позивамо сва привредна друштва из области прерађивачке индустрије, чија шифра претежне дјелатности према Уредби о класификацији дјелатности спада у области 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 [1], а која су обухваћена напријед наведеном мјером, односно нису радила у марту и/или априлу мјесецу 2020. године због штетних посљедица дјеловања пандемије, да попуне образац који се налази у прилогу и исти заједно са прилозима доставе најкасније до 30. априла 2020. године на мејл: d.solomun@mpp.vladars.net.

НАПОМЕНА: Потписану и овјерену изјаву (печатом привредног субјекта) са прилозима потребно је доставити и путем званичне поште на адресу: Министарство привреде и предузетништва, Трг Републике Српске бр.1, Бањалука.

 

(1) Производња текстила, Производња одјеће, Производња коже и производа од коже, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, Производња папира и производа од папира, Штампање и умножавање снимљених записа, Производња производа од гуме и пластичних маса, Производња базних метала, Производња готових металних производа, осим машина, Производња рачунара, електронских и оптичких производа, Производња електричне опреме, Производња машина и опреме, Производња моторних возила, приколица и полуприколица, Производња осталих саобраћајних средстава, Производња намјештаја, Остала прерађивачка индустрија, Поправка и инсталација машина и опреме

Ова уредба налази се и на веб страници Министарства привреде и предузетништва.

У прилогу изјава коју привредна друштва треба да попуне и доставе у министарство

ИЗЈАВА

СЛИЧНИ АРТИКЛИ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – УПИС ПРВАЧИЋА

Derventski List

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ИЗБОРИ У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Derventski List

ОБАВЈЕШТЕЊЕ РЕГРЕСИРАНИ ДИЗЕЛ

Derventski List