Derventski list
Мали огласи

Комуналац – обавјештење

„Комуналац“ а.д. Дервента

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Одлуком Скупштине општине Дервента бр. 01-022-137/18, од 26. априла 2018. године, предузећу „Комуналац“ а.д. Дервента су повјерена на управљање и одржавање гробља која се налазе на земљишту које је у власништву општине Дервента, и то Српско православно гробље у Дервенти, у Улици Владике Николаја Велимировића и Улици Поточани, као и Јавно гробље у  Дервенти, у Улици 1. Маја.

На основу наведене одлуке донесен је Правилник о реду и раду на гробљу чијим је одредбама, између осталог, прописана могућност резервације гробног мјеста, те обавеза плаћања накнаде за гробно мјесто на дан сахране, као и обавеза плаћања годишње накнаде за одржавање и уређење заједничких дијелова гробља, у висини која је утврђена Цјеновником погребних услуга и услуга одржавања гробља.

Позивамо све кориснике гробних мјеста (подносиоци захтјева за укоп умрлог на гробљу и обављање сахране, родбина умрлог или друго лице, као и лице које за живота закључи уговор са Управом гробља о закупу гробног мјеста), а који до сада нису измирили своје обавезе према Управи гробља по основу наведених накнада, да то учине што прије, најкасније до 30. априла 2021.године.

Управа гробља

„Комуналац“

а.д. Дервента

СЛИЧНИ АРТИКЛИ

Мали огласи

Derventski List

МАЛИ ОГЛАСИ

Derventski List

МАЛИ ОГЛАСИ

Derventski List