Derventski list
Мали огласи

Извјештај матичне службе

Вјенчани:

Драган ЂЕКИЋ и Николина ИГЊАТИЋ, Миро СТОЈАКОВИЋ и Дамјана НОВАКОВИЋ, Слободан ГИБАНИЦА и Санела ИЛИЋ, Алжан АХМИЋ и Сузана ЛУКИЋ, Славиша СИМИЋ и Тијана МИШИЋ, Бојан БОЈАНОВИЋ и Тијана МАЛИЋ, Дражен ВАЈИЋ и Николина ВИДИЋ, Милош ЦВИЈАНОВИЋ и Маријана ОПАРНИЦА, Александар ТЕПИЋ и Андреа Матеа БЛАГОЈЕВИЋ, Стефан ВУКОВИЋ и Милана РУНИЋ, Саша ЈОВИЋ и Мирјана МРШИЋ, Дражен АЛЕКСИЋ и Јована ТЕШИЋ.

Умрли:

Горан Чолић, Перо Мишић, Јелка Ћећез, Нермана Хаџовић, Никола Арелић, Реџо Бламбић, Дервиша Џинић, Станојка Поповић, Санел Вугдалић, Иван Нујић, Бариша Асановић, Драго Лончар, Савета Станишић, Цвико Бојић, Спасоје Ђенић, Катарина Рамљак, Анђа Матић, Јоша Јанковић, Берка Мулабдић.

(Септембар 2021. године)

СЛИЧНИ АРТИКЛИ

МАЛИ ОГЛАСИ

Derventski List

МАЛИ ОГЛАСИ

Derventski List

МАЛИ ОГЛАСИ

Derventski List