Derventski list
Конкурси

Поништење конкурса
за начелнике одјељења

ГРАД  ДЕРВЕНТА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 02-111-165/21

Датум: 16. новембар 2021. године

 

У складу са чланом 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локлане самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) градоначелник Дервенте

 

ПОНИШТАВA

јавни конкурс за именовање начелника одјељења у Градској управи Дервента

 

Поништава се јавни конкурс за именовање начелника одјељења у Градској управи Дервента број: 02-120-6/21 од 6. априла 2021. године, објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 35/21 од 20. априла 2021.  године, у „Гласу Српске“ од 15. априла 2021. године,  у Дервентском листу од 15. априла 2021. године и на интернет страници града Дервента.

Поништавање јавног конкурса за именовање начелника одјељења у Градској управи Дервента биће објављено у  „Службеном гласнику Републике Српске“, „Гласу Српске“, Дервентском листу и на интернет страници града Дервента.

Образложење: Јавни конкурс се поништава због накнадно извршене измјене Правилника о унутрашњој организацији и систематизациjи радних мјеста Градске управе Дервента, као и измјена и допуна које ће услиједити.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милорад Симић

СЛИЧНИ АРТИКЛИ

Расписан конкурс за
студентске и ђачке стипендије

Derventski List

КОНКУРС – КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ “ВУЧКО”

Derventski List

ТЕХПРО ЦНЦ ОГЛАС ЗА ПОСАО

Derventski List