Derventski list
Конкурси

Позив за достављање захтјева за
средства из буџета за 2023. годину

ГРАД ДЕРВЕНТА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

Позивају се сви корисници буџетских средстава да у писaном облику најкасније до 15. септембра 2022. године поднесу буџетски захтјев за коришћење средстава из буџета града Дервента за 2023. годину.

Корисници буџетских средстава који немају потрошачку јединицу у оквиру буџета, а корисници су грант средстава дужни су доставити информацију о потребним средствима и активностима надлежном одјељењу ради планирања расхода по основу грантова, најкасније до 1. септембра 2022. године.

Мјесне заједнице такође достављају образац са приједлозима за потребним средствима који је дефинисан прилогом број 4 до 1. септембра 2022. године, како би надлежна одјељења приједлоге обрадила до 15. септембра 2022. године.

Упутство буџетским корисницима за припрему буџета града Дервента за 2023. годину са прилозима постављено је на званичној интернет страници града www.derventa.ba.

Овај јавни позив биће објављен у Дервентском листу, интернет страници града www.derventa.ba и на огласној табли Градске управе Дервента.

Начелник одјељења

Миле Стринић

СЛИЧНИ АРТИКЛИ

НАРЕДБА ДЕРАТИЗАЦИЈА

Derventski List

Оглас – Градска изборна комисија

Derventski List

Конкурс за именовање три
члана УО Туристичке организације

Derventski List