Derventski list
Konkursi

NAREDBA – RADNO VRIJEME

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07), člana 5. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na području opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“, broj: 9/11, 3/13, 6/15 i 8/16) i člana 89. stav 3. Statuta opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“, broj 7/17), načelnik opštine Derventa, donio je

 

N  A  R  E  D  B  U

o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade i u dane praznika Republike Srpske i utvrđivanju dužine radnog vremena za subjekte koji mogu da rade u dane republičkih praznika

 

Član 1.

U dane republičkih praznika: Nova godina  01. i 02. januar i Dan Republike 09. januar  2019. godine, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni su da rade:

  1. Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti: isporuka vode, održavanje čistoće, održavanje ulica, saobraćajnica, čišćenje javnih površina, čišćenje snijega zavisno od vremenskih uslova, u vremenu od 0 do 24 časa;
  2. Profesionalna vatrogasna jedinica, u vremenu od 0 do 24 časa, odnosno organizovanje dežurstava i pripravnosti, zavisno od procjene opasnosti;
  3. Javni prevoz putnika – autobuska stanica, u skladu sa redovima vožnje, a čekaonica i informacije u vremenu od 0 do 24 časa.

 

Član 2.

 

U dane republičkih praznika: Nova godina  01. i 02. januar i Dan Republike 09. januar  2019. godine, privredni i drugi subjekti ne rade, ali radi zadovoljavanja povećanih potreba građana u vrijeme praznika, mogu da rade:

  1. a) privredni i drugi subjekti kojima je zakonskim ili drugim propisima izričito dozvoljeno da rade;
  2. b) zdravstvene ustanove u okviru redovnog radnog vremena;

–     2. januara i 9. januara 2019. godine, mogu da rade:

  1. a) u vremenu od 7 do 15 časova:

– svi privredni i drugi subjekti na području opštine Derventa;

  1. b) u vremenu od 0 do 24 časa:

– trgovinski objekti tipa „dragstor’“,

– pravna lica i preduzetnici  koji obavljaju pekarsku djelatnost;

– trgovinski objekti na autobuskoj i benzinskim pumpnim stanicama.

 

Član 3.

Zbog zadovoljavanja povećanih potreba građana i pružanja bogatije i raznovrsnije ugostiteljsko -turističke ponude, u periodu od 25.12.2018. godine do 15.01.2019. godine, svi ugostiteljski objekti na području opštine Derventa, mogu raditi duže u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na području opštine Derventa, i to:

 

  1. u neograničenom radnom vremenu, u dane:

– 25.12.2018. godine (noć sa 24.12. na 25.12.2018. godine);

– 01.01.2019. godine (noć sa 31.12.2018. na 01.01.2019. godine);

– 02.01.2019. godine (noć sa 01.01.2019. na 02.01.2019. godine);

– 07.01.2019. godine (noć sa 06.01.2019. na 07.01.2019. godine);

– 14.01.2019. godine (noć sa 13.01.2019. na 14.01.2019. godine).

 

  1. u ostale dane navedenog perioda, ugostiteljski objekti mogu raditi 1 (jedan) čas duže, u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na području opštine Derventa.

 

  1. Ugostiteljski objekti smješteni u stambeno -poslovnim objektima kolektivnog stanovanja i u navedenom periodu mogu raditi samo u vremenu od 7 do 23 časa, radnim danima, vikendom (petak i subota), izuzev 01.01.2019. godine (noć sa 31.12.2018. na 01.01.2019. godine), kada mogu raditi u neograničenom radnom vremenu.

 

Član 4.

U slučaju postupanja suprotno odredbama ove Naredbe, primjenjivaće se odredbe o nadzoru, propisanim prekršajima i sankcijama za učinjeni prekršaj iz Zakona o praznicima, zakona koje regulišu  navedene oblasti i Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na području opštine Derventa.

 

Član 5.

Ova Naredba bićeobjavljena u „Službenom glasniku opštine Derventa“, Derventskom listu, zvaničnoj internet stranici opštine Derventa  i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Derventa.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milorad Simić

SLIČNI ARTIKLI

Obavještenje – podsticaji

Derventski List

KOMUNALAC – LICITACIJA

Derventski List

OBAVJEŠTENJE PŠENICA

Derventski List