Derventski list
Konkursi

PONOVLJENA LICITACIJA

Načelnik opštine Derventa, u skladu sa članom 9. i 12. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/12) i članom 3. Odluke o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa putem licitacije („Službeni glasnik opštine Derventa“ broj: 13/18), objavljuje

O G L A S
o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom (druga -ponovljena licitacija)

I
Predmet prodaje su nepokretnosti – gradsko građevinsko zemljište u svojini opštine Derventa, koje se nalazi u obuhvatu Regulacionog plana „DERVENTA – SJEVER – LUG“, sve upisano u zemljišnoknjižni uložak broj 112 KO Derventa 2 i to:

1. Građevinske parcele na kojima je planirano individualno stanovanje – slobodnostojeći objekti, po početnoj prodajnoj cijeni od 12,20 KM/m2 i to:
1.1. U Ulici Vase Pelagića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/95 livada 3. klase površine 601 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 7.332,20 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/99 livada 3. klase površine 651 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 7.942,20 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/126 livada 3. klase površine 543 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 6.624,60 KM i
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/128 livada 3. klase površine 460 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 5.612,00 KM.
1.2. U Ulici Vidovdanska:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/38 livada 3. klase površine 539 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 6.575,80 KM i
1.3. U Ulici Filipa Višnjića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 355/69 pašnjak 3. klase površine 484 m2 i pašnjak 2. klase površine 74 m2, ukupne površine 558 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 6.807,60 KM.

2. Građevinske parcele na kojima je planirano individualno stanovanje – slobodnostojeći objekti, po početnoj prodajnoj cijeni od 8,00 KM/m2 i to:
2.1. U Ulici Dositeja Obradovića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/161 livada 3. klase površine 530 m2 po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.240,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/160 livada 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.320,00 KM.
2.2. U Ulici Vase Pelagića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/181 livada 3. klase površine 536 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.288,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/179 livada 3. klase površine 541 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.328,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/178 livada 3. klase površine 539 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.312,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/176 livada 3. klase površine 538 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.304,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/197 livada 3. klase površine 530 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.240,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/201 livada 3. klase površine 539 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.312,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/202 pašnjak 3. klase površine 547 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.376,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/118 livada 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.320,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/119 livada 3. klase površine 543 m2 po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.344,00 KM i
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/120 livada 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.320,00 KM.

3. Građevinske parcele na kojima je planirano individualno stanovanje – slobodnostojeći objekti, po početnoj prodajnoj cijeni od 5,70 KM/m2 i to:
3.1. U Ulici Branka Ćopića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 355/66 livada 3. klase površine 537 m2 i livada 2. klase površine 3 m2, ukupne površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.078, 00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 355/65 livada 3. klase površine 449 m2 i livada 2. klase površine 89 m2, ukupne površine 538 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.066,60 KM i
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/28 livada 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.078, 00 KM i
3.2. U Ulici Filipa Višnjića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 355/71 livada 2. klase površine 478 m2 i livada 3. klase površine 59 m2, ukupne površine 537 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.060,90 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 355/72 pašnjak 2 klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.078, 00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 355/34 livada 2. klase površine 650 m2 po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.705,00 KM i
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 355/38 livada 2. klase površine 667 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.801, 90 KM.

4. Građevinske parcele na kojima je planirano individualno stanovanje – slobodnostojeći objekti, po početnoj prodajnoj cijeni od 3,80 KM/m2 i to:
4.1. U Ulici Vase Pelagića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/53 pašnjak 3. klase površine 1070 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.066,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/30 pašnjak 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/31 pašnjak 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/32 pašnjak 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/33 pašnjak 2. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/34 pašnjak 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/35 pašnjak 3. klase površine 530 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.014,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/8 livada 3. klase površine 539 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.048,20 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/7 livada 3. klase površine 541 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.055,80 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/4 livada 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/3 livada 3. klase površine 540 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM.
4.2. U Ulici Branka Ćopića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/13 livada 3. klase površine 539 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.048,20 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 353/14 livada 3. klase površine 541 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.055,80 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/47 livada 3. klase površine 542 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.059,60 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/22 livada 3. klase površine 585 m2 po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.223,00 KM i
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/23 livada 3. klase površine 571 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.169,80 KM.
4.3. U Ulici Filipa Višnjića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/32 livada 3. klase površine 540 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/17 livada 3. klase površine 675 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.565,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/16 livada 3. klase površine 671 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.549,80 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/35 livada 3. klase površine 501 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 1.903.80 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/39 livada 3. klase površine 587 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.230,60 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/40 livada 3. klase površine 902 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.427,60 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/48 livada 3. klase površine 539 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.048,20 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/49 livada 3. klase površine 540 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.052,00 KM;
-Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/53 livada 3. klase površine 561 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.131,80 KM
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/69 livada 3. klase površine 606 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.302,80 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/54 livada 3. klase površine 559 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.124,20 KM i
4.4. U Ulici Kosovke djevojke:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/92 pašnjak 3. klase površine 580 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.204,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/75 livada 3. klase površine 560 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.128,00 KM i
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 1311/77 livada 3. klase površine 601 m2, početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.283,80 KM.

5. Građevinske parcele na kojima je planirano individualno stanovanje – vezana gradnja, po početnoj prodajnoj cijeni od 8,50 KM/m2 i to :
5.1. U Ulici Branka Ćopića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 361/16 livada 3. klase površine 328 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 2.788,00 KM i
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 361/23 livada 3. klase površine 374 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.179,00 KM.
5.2. U Ulici Dositeja Obradovića:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/7 livada 3. klase površine 361 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.068,50 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/11 livada 3. klase površine 360 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.060,00 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/14 livada 3. klase površine 359 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.051,50 KM;
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/16 livada 3. klase površine 357 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.034,50 KM.
5.3. U Ulici Vidovdanska:
– Građevinsku parcelu označenu kao k.č. broj 351/20 livada 3. klase površine 361 m2, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 3.068,50 KM.
II
Prodaja nepokretnosti biće obavljena usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom (u daljem tekstu: druga – ponovljena licitacija).
Druga – ponovljena licitacija biće održana 05.03.2019. godine u 10 časova, u zgradi opštine Derventa.

III

Postupak druge – ponovljene licitacije obaviće Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja (u daljem tekstu: Komisija), a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/12).

IV
Na nepokretnostima koje su predmet druge – ponovljene licitacije nisu uknjiženi tereti.

V
Pravo učešća na drugoj – ponovljenoj licitaciji imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja po zakonu mogu steći pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet prodaje i koja do 04.03.2019. godine, do 15.30 časova, uz popunjenu PRIJAVU, dostave sljedeće:
1. Kopiju lične karte;
2. Dokaz da je izvršena uplata kaucije odnosno da su novčana sredstva fizičkog ili pravnog lica koji se prijavljuje na licitaciju uplaćena na račun primaoca (budžet opštine Derventa);
3. Ovjerenu pismenu punomoć ukoliko ponuđač ima punomoćnika, a za pravna lica ovjereno ovlašćenje za zastupanje pravnog lica;
4. Za pravna lica, kopiju rješenja o registraciji;
5. Kopiju tekućeg računa.
(Dokazi pod tačkom 3. mogu se dostaviti pred početak licitacije).

VI
Uplata kaucije se vrši na Jedinstveni račun trezora opštine Derventa, broj: 555-008-00252003-23, otvoren kod Nove banke a.d. Banjaluka, u iznosu od 1.000,00 KM.

VII
Prijave sa dokazom o izvršenoj uplati kaucije dostaviti na adresu: Opština Derventa – načelnik opštine „Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja“, sa naznakom – za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije, Trg oslobođenja br. 3., 74400 Derventa.

VIII
Obrazac prijave na drugu – ponovljenu licitaciju zainteresovana lica mogu dobiti u šalter sali opštine Derventa, na šalteru broj 6.

IX
Druga – ponovljena licitacija može se održati samo ako za svaku nepokretnost koja je predmet ove licitacije učestvuje najmanje dva učesnika.
Kod utvrđivanja broja učesnika druge – ponovljene licitacije utvrdiće se koja lica učestvuju u svoje ime (dokaz lična karta ili drugi identifikacioni dokument), a koja kao punomoćnici, odnosno zakonski zastupnici (punomoćnici i zakonski zastupnici dužni su priložiti potpisano ovlašćenje, ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument).

X
Sa kupcem čija je ponuda najpovoljnija, nakon pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske, biće zaključen pismeni kupoprodajni ugovor.
Kupac pored izlicitirane cijene, snosi troškove za notarsku obrada ugovora, kao i troškove provođenja promjena u katastarskom operatu, kod nadležnog organa uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove.

XI
Konačnu kupoprodajnu cijenu kupljene nepokretnosti, kupac je dužan uplatiti u roku od 7 dana od dana održavanja licitacije.
Predaja kupcu u posjed kupljene nepokretnosti izvršiće se u roku od 7 dana od dana notarske obrade ugovora.

XII
Učesnik druge-ponovljene licitacije koji je stekao uslove za zaključenje ugovora, a odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na vraćanje položene kaucije.
Učesnik druge – ponovljene licitacije koji ne stekne uslove za zaključenje ugovora ima pravo na vraćanje položene kaucije.

XIII
Oglas o drugoj – ponovljenoj licitaciji biće objavljen u Derventskom listu, izdanje od 14.02.2019. godine, na „K3“ Prnjavor, te na oglasnoj tabli i internet stranici opštine Derventa.
XIV
O vremenu i načinu razgledanja nepokretnosti i uvid u dokumentaciju o nepokretnosti koja je predmet prodaje (zemljišno – knjižni, katastarski i drugi podaci), kao i druge informacije zainteresovana lica mogu dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje opštine Derventa (kancelarija broj 23), svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova, ili na brojeve telefona: 053/315-171 i 053/315-172.

Broj: 02-475-115/18
Datum: 07.02.2019. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Milorad Simić

SLIČNI ARTIKLI

OBAVJEŠTENJE – IZBORI U MJESNIM ZAJEDNICAMA

Derventski List

OBAVJEŠTENJE BORAČKA

Derventski List

VATROGASCI OBAVJEŠTENJE

Derventski List