Derventski list
RS-REGIJA

POČEO DRUGI TALAS
ANKETIRANJA DOMAĆINSTAVA

Drugi talas anketiranja domaćinstava u BiH, povodom izrade glavnog okvira uzorka, počeo je danas i trajaće do 9. marta, a provodi ga Zavod za statistiku Republike Srpske, Agencija za statistiku BiH i Federalni Zavod za statistiku.
– Ova aktivnost traje tri godine i provodi se u 12 kvartala, a realizuje se kroz projekat „Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak. Izrada glavnog okvira uzorka je od izuzetnog značaja za statističke institucije jer služi kao osnova za anketna istraživanja kao što su anketa o radnoj snazi ili anketa o potrošnji domaćinstva – saopšteno je iz Zavoda za statistiku RS.
Anktiranje na teritoriji RS će vršiti ovlašćeni anketari koji će imati akreditacije Zavoda za statistiku Srpske. Upitnik sadrži 13 pitanja, o imenu, prezimenu, polu, datumu rođenja, o statusu objekta, broju članova domaćinstva, starosnoj strukturi domaćinstva i obrazovnim karakteristikama, a svi prikupljeni podaci su povjerljivi.

SLIČNI ARTIKLI

ODUZETE VJENČANICE
VRIJEDNE 200.000 KM

Derventski List

UKUPNO 71 KAMERA
POKRIVA DOBOJ

Derventski List

OD 1. JULA NIŽE CIJENE
ROMINGA U REGIONU

Derventski List