Derventski list
Konkursi

OBAVJEŠTENJE BORAČKA

Boračka organizacija Republike Srpske
Opštinska boračka organizacija Derventa

O B A V J E Š T E NJ E

Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske raspisao je Javni konkurs za realizaciju projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske 2020. godine“.
Ciljne kategorije djece su, između ostalih, i djeca ratnih vojnih invalida od I do IX kategorije, a projektom su obuhvaćena djeca od šest do 15 godina.
Projekat će se realizovati u objektu Omladinski hostel „Užice“ u Bečićima (opština Budva), od 30. maja do 22. septembra 2020. godine u 12 smjena.
Prema rasporednom nalogu, OBO Derventa ima pravo na predlaganje dvoje djece koji ispunjavaju kriterijume.
Roditelji prijave mogu podnijeti u Opštinskoj boračkoj organizaciji Derventa, Ulica Nikole Tesle (zgrada Vatrogasnog doma).
Uz zahtjev je neophodno dostaviti:
– kućnu listu;
– izvod iz matične knjige rođenih za dijete (može i kopija);
– rješenje o stepenu invalidnosti roditelja;
– kopiju lične karte roditelja.
Rok za podnošenje zahtjeva je 16. mart 2020. godine.

SLIČNI ARTIKLI

ZAKLJUČAK REPUBLIČKOG
ŠTABA OD 14. MAJA

Derventski List

OBAVJEŠTENJE AMBROZIJA

Derventski List

OGLAS

Derventski List