Derventski list
Konkursi

POZIV VOLONTERIMA

OPŠTINA DERVENTA
ODJELЈENЈE ZA STAMBENO-
KOMUNALNE POSLOVE

JAVNI POZIV

Shodno zakonu o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama Republike Srpske (Sl. glasnik RS br 121/12 i 46/17), a u odnosu na trenutnu situaciju i preventivno djelovanje organa Republike Srpske i Opštinske uprave Derventa, te moguće širenje pandemije virusa korona, Republička uprava civilne zaštite RS uputila je Javni poziv za prijavu, angažovanje i organizovanje mreže volontera koji bi prema iskazanim potrebama obavljali dostavu hrane i lijekova osobama starijim od 60 godina na prostoru svih opština u RS.
S tim u vezi, Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove, Civilna zaštita opštine Derventa, poziva građane mlađe životne dobi da se dobrovoljno prijave u Civilnu zaštitu kako bi po potrebi bili angažovani i upućivani za pružanje pomoći pri dostavljanju osnovnih životnih namirnica i lijekova starijim osobama na području opštine, odnosno licima koja su posebno ugrožena ovim virusom, a čije će kretanje biti ograničeno isključivo na adresu stanovanja.
Molimo zainteresovana lica da se prijave na broj telefona 053/331-440 kako bi bili uključeni u pružanje pomoći starijima. Budući volonteri mogu se prijaviti i lično na portirnici Opštinske uprave Derventa pri čemu će na licu mjesta popuniti upitnik za volontera Civilne zaštite RS.

SLIČNI ARTIKLI

NAREDBA DERATIZACIJA

Derventski List

KONKURS – KLUB ZA DJECU “VUČKO”

Derventski List

OGLAS DIGITAL

Derventski List