Derventski list
  • Home
  • Konkursi
  • OBAVJEŠTENJE ZA PRIVREDNIKE
    IZ PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE
Konkursi

OBAVJEŠTENJE ZA PRIVREDNIKE
IZ PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

OBAVJEŠTENJE
privrednim društvima prerađivačke industrije koja su prestala sa radom kao posljedica djelovanja pandemije

Vlada Republike Srpske je donijela Uredbu sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti Covid-19 izazvanim virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 35/20).
Uredbom se utvrđuju poreske mjere za vrijeme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 s ciljem smanjenja nelikvidnosti poreskih obveznika uzrokovane navedenim stanjem, a između ostalih u članu 12. i 13. Uredbe utvrđena je i mjera koja se odnosi na očuvanje zaposlenosti kod pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i slično).
Članom 14. Uredbe propisano da su nadležna ministarstva dužna utvrditi spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti i spisak pravnih lica i preduzetnika koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina, nedostatak radne snage i slično) i dostaviti ih Poreskoj upravi.
Kako bi Ministarstvo privrede i preduzetništva sačinilo spisak privrednih društava iz svoje nadležnosti pozivamo sva privredna društva iz oblasti prerađivačke industrije, čija šifra pretežne djelatnosti prema Uredbi o klasifikaciji djelatnosti spada u oblasti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33 [1], a koja su obuhvaćena naprijed navedenom mjerom, odnosno nisu radila u martu i/ili aprilu mjesecu 2020. godine zbog štetnih posljedica djelovanja pandemije, da popune obrazac koji se nalazi u prilogu i isti zajedno sa prilozima dostave najkasnije do 30. aprila 2020. godine na mejl: d.solomun@mpp.vladars.net.

NAPOMENA: Potpisanu i ovjerenu izjavu (pečatom privrednog subjekta) sa prilozima potrebno je dostaviti i putem zvanične pošte na adresu: Ministarstvo privrede i preduzetništva, Trg Republike Srpske br.1, Banjaluka.

(1) Proizvodnja tekstila, Proizvodnja odjeće, Proizvodnja kože i proizvoda od kože, Prerada drveta i proizvoda od drveta i plute, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala, Proizvodnja papira i proizvoda od papira, Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa, Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa, Proizvodnja baznih metala, Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina, Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda, Proizvodnja električne opreme, Proizvodnja mašina i opreme, Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica, Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava, Proizvodnja namještaja, Ostala prerađivačka industrija, Popravka i instalacija mašina i opreme

Ova uredba nalazi se i na veb stranici Ministarstva privrede i preduzetništva.

 

SLIČNI ARTIKLI

OBAVJEŠTENJE

Derventski List

OBAVJEŠTENJE PŠENICA

Derventski List

NAREDBA – RADNO VRIJEME

Derventski List