Derventski list
Društvo

PAKETI POMOĆI ZA
UGROŽENE ČLANOVE

Opštinska organizacija Savez invalida rada proteklog ponedjeljka podijelila je svojim najugroženijim članovima pakete sa namirnicima i higijenskim potrepštinama.
Svih sedam paketa obezbijeđeno je na inicijativu Saveza invalida rada Republike Srpske.

SLIČNI ARTIKLI

VOĆA JEDVA
IMA I ZA DŽEM

Derventski List

KRATAK SVAKI DAN
PROVEDEN UZ VODU I RIBOLOV

Derventski List

PREDSTAVLЈEN RAD SA SLIJEPIM I SLABOVIDIM OSOBAMA

Дервентски лист