Derventski list
Konkursi

Obavještenje – podsticaji

OPŠTINA DERVENTA
ODJELЈENЈE ZA PRIVREDU I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI

O B A V J E Š T E NЈ E

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da će pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice i uljane repice u 2021. godini (sjetva u jesen 2020. godine) imati registrovana poljoprivredna gazdnistva koja dostave zahtjeve sa potrebnom dokumentacijom (maloprodajni fiskalni računi, veleprodajne fakture) Agenciji za agrarna plaćanja Republike Srpske u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela koji će biti usvojen početkom 2021. godine.
To podrazumijeva da se dosadašnja procedura mijenja, te da korisnici nisu obavezni da dostave zahtjeve za ostvarivanje ove vrste podsticaja u periodu do 31. januara, kao do sada, već nakon usvajanja Pravilnika za 2021. godinu.

Informacije na broj telefona 053/315-170.

SLIČNI ARTIKLI

OGLAS

Derventski List

IZVJEŠTAJ MATIČNE SLUŽBE

Derventski List

KONKURS: OPŠTINSKA UPRAVA

Derventski List