Derventski list
Ekonomija IZDVOJENO

Škole i Sportski centar
prvi u redu za gasifikaciju

Stručna i tehnička škola, Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin“, Osnovna škola „19. april“ i Sportski centar mogle bi da budu prve ustanove koje će sa dosadašnjih energenata preći na gas.

Kazao je to gradonačelnik Milorad Simić poslije sastanka sa predstavnicima Rafinerije nafte u Brodu i „Optima grupe“ koji je održan danas u Derventi. Rafinerija nafte planira izgradnju kompresorske stanice za komprimovani gas, a Derventa, s obzirom na uspješno privredno okruženje, ima šansu da bude dio projekta kojim bi se u određene ustanove omogućila isporuka ove vrste prirodnog gasa. Na ovaj način bila bi omogućena ušteda i poboljšala ekološka situacija tokom grijne sezone.

Simić je podsjetio da je do sada održan niz sastanaka o ovoj temi, dodavši da su formirana dva tima, od koji prvi ima zadatak da napravi pravni okvir za realizaciju projekta, dok bi drugi tim, sačinjen od stručnjaka iz oblasti energetike i mašinskih inženjera trebalo da napraviti tehničku analizu cjelokupnog projekta.

Rezultati ovih analiza trebalo bi da budu jedan od osnova za elaborat u kojem će se naći svi parametri kada je riječ o ovom projektu.

– Moj prijedlog je da se uradi analiza za četiri ustanove i to Stručnu i tehničku školu, Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin“, Osnovnu školu „19. april“ i Sportski centar i da se utvrdi koliko bi to sve koštalo, koliko se trenutno izdvaja u ovim ustanovama za energente, koliko bi se sredstava utrošilo da se kao energent koristi gas i koliko bi koštala sama adaptacija trenutnih postrojenja za ovu vrstu energenta – kazao je Simić te dodao da bi taj elaborat bio upućen na razmatranje i Vladi Republike Srpske i resornom ministarstvu.

On je naglasio da je najbitnija stavka cijelog projekta ekonomska isplativost i da vjeruje da će ovaj projekat da zaživi.

– Pilot projekat opskrbljivanja ovih javnih ustanova gasom trebalo bi da bude inicijalna kapisla da se gasifikacija u Derventi počne provoditi u segmentima, na ostatak gradskih naselja – objasnio je Simić te dodao da ukoliko se ovaj projekat pokaže kao uspješan, Derventa bi lako mogla, u budućnosti, da se priključi na gasovod, sa već gotovim kapacitetima.

Komprimovani gas bi bio dostupan krajnjim potrošačima 24 časa.

SLIČNI ARTIKLI

PREDSTAVA OGOLILA
ZAMKE DRUŠTVENIH MREŽA

Derventski List

DERVENĆANI UHAPŠENI
ZBOG KRAĐE 20.000 KM

Derventski List

Praznik obasjan
vjerom i ljubavlju

Derventski List