Derventski list
  • Home
  • IZDVOJENO
  • Skupština grada zasjeda danas,
    pred odbornicima kapitalni budžet
IZDVOJENO Novosti

Skupština grada zasjeda danas,
pred odbornicima kapitalni budžet

Odbornici Skupštine grada razmatraće na današnjoj sjednici 40 tema, među kojima su Prijedlog plana kapitalnih ulaganja, kao i Prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za ovu godinu, te planovi javnih ustanova i preduzeća za tekuću godinu.
Predloženim kapitalnim budžetom, planirano je 1.393.700 maraka za projekte čiji je cilj poboljšanje uslova života na području Dervente, a među najznačajnijim je sufinansiranje rekonstrukcije Starog mosta, za šta je planirano 100.000 maraka, te zizgradnja trotoara u Ulici 1. maja (Šumarija – obilaznica), za šta je predviđeno 63.000 KM. Kada se radi o izgradnji puteva, planirano je da pored parka „9. januar“ bude izgrađena ulica, ali i dio ulice Nikole Pašića, dok bi u seoskom području asfalt trebalo da dobiju dionice u Osinji i to crkva – Klenovac, te Babići – Rakići – Milića gaj i Jaćimovići – Babići, a u Lupljanici dionica raskršće – kapela Lanište. U Donjem Detlaku je planirana sanacija dijela mosta, a u Velikoj Sočanici izgradnja parkinga kod centralnog groblja, kao i nastavak izgradnje puta Baleševići – Kitonjići – Radanovića groblje. Put bi trebalo da dobije i zaseok Jovičići u Miškovcima.
Osim izgradnje mrtvačnice kod Stare crkve, za šta je planirano 15.000 KM, izgradnja vodovoda i kanalizacija u ovoj godini u kapitalnom budžetu planirana je u iznosu od 238.000 maraka. Projekti u ovoj oblasti odnose se na izgradnju vodovoda i kanalizacije u servisnoj saobraćajnici u industrijskoj zoni, za šta je planirano izdvajanje 80.000 KM, te izgradnju kanalizacije u Svilengradu, kao i vodovodne mreže u Nikolića sokaku u Agićima. Planirana je i rekonstrukcija oborinske kanalizacije u Kineskoj četvrti, uređenje izvorišta „Templ“ i hidro – mašinska oprema za kanalizaciju motela „Dvor“.
Dio sredstava iz budžeta namijenjen je i za uređenje groblja i to 65.000 KM za izgradnju potpornih zidova i 30.000 za saobraćajnicu kroz groblje, dok je isti iznos planiran i za izgradnju pravoslavnog groblja u Kuljenovcima. Prva faza izgradnje Spomen – sobe procijenjena je na 15.000 maraka, dok je prvi dio izgradnje videonadzora procijenjen na 60.000 KM.
Značajan dio sredstava planiran je i za igrališta u gradskom i seoskom području, i to na Čardaku, Novom naselju, Miškovcima, Bišnji i Osinji.
Kada se radi o izdacima za projektovanje, oni su kapitalnim budžetom planirani u iznosu većem od 220.000 maraka, a najviše sredstava predviđeno je za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta Osnovne škole „Nikola Tesla“ i to oko 60.000 KM. Plan je i da bude projektovan vodovod, kanalizacija i rekonstruisan kolovoz u Vukovarskoj i Ulici Stevana Sinđelića, te projektovanje kanalizacione mreže od „Zlatnog Luga“ do Agićke crkve. Za izradu tehničke dokumentacije za vodovod kroz južni dio opštine planirano je 80.000 maraka, a za projekat uređenja gradskog parka kod Starog mosta 15.000 KM. Planirano je projektovanje i puta u Gornjem Detalku i Ulice u Servisno – komunalnom centru sa kanalizacijom. Za vanjsko uređenje prostora oko takozvanih boračkih zgrada na Sajmištu planirano je 30.000 maraka, a za učešće u prekograničnim projektima 80.000 KM.
Pored kapitalnog budžeta odbornici će razmatrati programe rada i finansijske planove Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, Narodne biblioteke „Branko Radičević“, Centra za kulturu, Turističke organizacije, Sportskog centra, Javne predškolske ustanove „Trol“, Gerontološkog centra za 2021. godinu, kao i prijedlog odluke o ekonomskoj cijeni usluge u vrtiću „Trol“, te plan poslovanja Derventskog lista.
Na dnevnom redu su, između ostalog, i prijedlozi odluka o gradskim administrativnim taksama, osnivanju Odbora za žalbe Dervente, kao i visina naknade predsjednika savjeta mjesnih zajednica na području grada. Riječi bi trebalo da bude i o izmjeni dijela Regulacionog plana „Gakovac“, te o više odluka koje se odnose na imovinsko – pravne poslove.
Pred odbornicima su i izvještaji o radu Skupštine u 2020. godini stalnih radnih tijela ovog organa, kao i izvještaj o godišnjem utrošku namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvenih sortimenata u 2020. godini, te namjenskom utrošku sredstava posebnih vodnih naknada. Riječi bi trebalo da bude i o stanju javnog reda i mira u prošloj godini, te stipendiranju studenata i učenika u školskoj 2020/2021. godini.
Nekoliko tačaka dnevnog reda biće posvećeno kadrovskim pitanjima, i to razrješenju vršioca dužnosti sekretara Skupštine, te imenovanju sekretara. Izabrani predstavnici vlasti izjasniće se i o prijedlogu trećine odbornika o razrješenju predsjednika, te jednog člana Komisije za izbor i imenovanje Skupštine grada, kao i imenovanje kadrova na ove funkcije. Biće razmatran i prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za pitanja omladine i mladih Skupštine grada, te o prijedlogu rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja.

Najavljeni amandmani
Predstavnici stranaka koje čine skupštinsku većinu u derventskom parlamentu izrazili su nezadovoljstvo Prijedlogom plana kapitalnih ulaganja za ovu godinu navodeći na smatraju da on ne odražava stvarne potrebe i prioritete kada je u pitanju kapitalno ulaganje.
Ističu da bi bilo „korektno da su konsultovani u vezi sa ovim prijedlogom kapitalnog budžeta“.
– Upravo zbog toga, ovim putem se obraćamo građanima Dervente sa porukom da ovo nije odraz naših obećanja datih biračima na prethodnim izborima. Naime, iskoristićemo zakonsko pravo da putem amandmana uvrstimo prijedloge i prioritete koji predstavljaju volju i potrebu građana grada Derventa – navodi se u saopštenju koalicije stranaka skupštinske većine okupljenih oko SDS-a
Dodaju da će „formirati skupštinsku Komisiju za izvršenje budžeta, te imenovati Komisiju za nazor svih kapitalnih ulaganja“.
– Naša poruka građanima jeste da više neće biti „stranačkih“ asfalta sumnjivog kvaliteta i slično – navodi se u saopštenju gdje se dodaje „da će uslovljavanje građana biti zaustavljeno, kao i da će prilikom realizacije svih investicija u narednom periodu posebno obratiti pažnju na kvalitet radova“.

SLIČNI ARTIKLI

NA DJETINJCE
URUČENA DONACIJA

Derventski List

ULICAMA VRAĆAJU SJAJ
POSLIJE ZIMSKE SEZONE

Derventski List

PETAK ROK ZA
POVOLJNIJU LEGALIZACIJU

Derventski List