Derventski list
  • Home
  • IZDVOJENO
  • Poziv za predlaganje kandidata
    za Velikogospojinsku povelju
IZDVOJENO Konkursi

Poziv za predlaganje kandidata
za Velikogospojinsku povelju

SKUPŠTINA
GRADA DERVENTA

Na osnovu člana 16. Odluke o javnim priznanjima grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“, broj 13/21), Komisija za nagrade i priznanja Skupštine grada Derventa pokreće postupak za dodjelu Velikogospojinske povelje i objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za predlaganje kandidata za dodjelu Velikogospojinske povelje sa zlatnim grbom grada u 2021. godini

Velikogospojinsku povelju sa zlatnim grbom grada dodjeljuje odlukom Skupština grada na prijedlog Komisije za nagrade i priznanja povodom 28. avgusta, Dana grada Derventa.
Velikogospojinska povelja sa zlatnim grbom grada kao najviši oblik priznanja u gradu dodjeljuje se pojedincima i kolektivima u skladu sa kriterijumima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima grada Derventa.

Kriterijumi za dodjelu Velikogospojinske povelje

Za Velikogospojinsku povelju mogu se kandidovati:

(1) Kolektivi koji:

1. svojim zajedništvom, radom i rezultatima rada obezbjeđuju pripadnicima kolektiva zadovoljstvo, sreću i sigurnost za budućnost;
2. služe za primjer drugim kolektivima kako se organizuje rad, ostvaruju radni rezultati, širi i razvija kolektiv u skladu sa savremenim naučnim i tehnološkim dostignućima i pri tome stalno vode brigu o pripadnicima kolektiva;
3. kontinuirano daju doprinos razvoju grada u svim njenim segmentima, privredi, kulturi, obrazovanju, zdravstvu, sportu, fizičkoj kulturi, ekologiji i sl.
2) Poseban značajan doprinos čine:
1. rezultati privređivanja;
2. uvođenje i usvajanje novih tehnologija, tehničkih unapređenja, inovatorstvo i racionalizacija procesa;
3. izuzetan doprinos, ostvarenja i vrhunski rezultati u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umjetnosti, sporta, fizičke kulture i ekologije;
4. izuzetan doprinos u humanitarnim i dobrotvornim akcijama;
5. ostvareni rezultati u predstavljanju grada, Republike Srpske i BiH na regionalnim i svjetskim sportskim, kulturnim, naučnim i drugim manifestacijama.

(2) Pojedinci koji su:

1. svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim naučnim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvoju pojedinih područja, odnosno izuzetan doprinos regionalnoj i međunarodnoj promociji ovih područja;
2. dobili republička i međunarodna priznanja za inovacije i kreativan rad i za postignute rezultate u drugim društvenim oblastima rada i života;
3. svojim radom i zalaganjem doprinijeli razvoju lokalne samouprave u mjesnoj zajednici ili gradu;
4. učestvovali u spasavanju života, zdravlja i materijalnih dobara od elementarnih i ekoloških nepogoda i drugih nesreća;
5. koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzornog radnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu Velikogospojinske povelje imaju nadležni organi u privrednim društvima, preduzećima i ustanovama, mjesnim zajednicama, političkim organizacijama i udruženjima građana.
Prijedlog kandidata se dostavlja Komisiji za nagrade i priznanja Skupštine grada Derventa u pisanoj formi i mora da sadrži osnovne biografske podatke o predloženom kandidatu (pojedincu), odnosno statusne podatke o pravnom i građansko – pravnom licu, sa obrazloženjem koje se odnosi na kriterijume, poseban doprinos i postignute rezultate zbog kojih se predlaže dodjela priznanja.

Prijedlog kandidata sa potrebnim podacima dostavlja se Komisiji za nagrade i priznanja Skupštine grada Derventa najkasnije do 5. jula 2021. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijedloge Komisija za nagrade i priznanja Skupštine grada Derventa neće razmatrati.

Komisija za nagrade i priznanja
Skupštine grada

 

SLIČNI ARTIKLI

NESTALOG ŽARKA
DANAS TRAŽI 200 LJUDI

Derventski List

URUČENA DONACIJA
RODITELJSKOJ KUĆI

Derventski List

PREDSTAVLJENA “SIZIFOVA
BORBA ZA PRAVOPIS”

Derventski List