Derventski list
  • Home
  • IZDVOJENO
  • Poziv za porodice sa troje i
    više djece za dobijanje “ponosnih kartica”
IZDVOJENO Konkursi

Poziv za porodice sa troje i
više djece za dobijanje “ponosnih kartica”

GRAD DERVENTA
GRADONAČELNIK

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16 i 36/19), člana 89. stav 3. Statuta grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 6/21) i člana 5. Ugovora o realizaciji projekta „Prijatelji porodice“, gradonačelnik Dervente raspisuje

OBAVJEŠTENJE
za porodice sa troje i više djece da mogu podnijeti zahtjev za „ponosnu karticu Republike Srpske“

Pravo prijave imaju porodice ili roditelji sa troje i više djece, od kojih je, najmanje jedno maloljetno.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

– Dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva (kućna lista);
– Kopija lične karte podnosioca zahtjeva;
– Uvjerenje da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na teritoriji grada Derventa.

Zahtjev sa prilozima dostaviti lično na šalter za prijem podnesaka Gradske uprave Derventa, ili poštom na adresu: Grad Derventa – Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti – Prijatelji porodice, Trg oslobođenja br 3, 74400 Derventa.

Navedenu dokumentaciju potrebno je predati u originalu, ili ovjerenoj kopiji. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je od 22. juna do 05. jula 2021. godine.
Prijavni obrazac možete preuzeti na internet stranici grada Derventa klikom na polje „POZIVI/KONKURSI“ u kojem se nalazi prijavni obrazac „Ponosna kartica RS“ i u šalter sali Gradske uprave na šalteru broj 7.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti na brojeve telefona 053/315-165 ili 053/315-161.

GRADONAČELNIK

Milorad Simić

 

SLIČNI ARTIKLI

NIČE NOVA BOLNICA U DOBOJU

Derventski List

OGLAS – “ISO – TEC”

Derventski List

STIGLA OPREMA ZA NOVI DIO OBDANIŠTA,
POČETAK RADA KRAJEM OKTOBRA

Derventski List