Derventski list
Novosti

Slijede veće isplate
boračkim kategorijama

Vlada Republike Srpske donijela na posljednjoj sjednici odluke kojim su povećane osnovice za obračun primanja za 2022. godinu boračkim kategorijama i civilnim žrtvama rata, a obezbijeđen je i novac za isplatu mjesečnog novčanog primanja za borce starije od 65 godina koji ne ispunjavaju uslove za penziju.
Kako je saopšteno iz Biroa Vlade za odnose s javnošću novom osnovicom za obračun prava predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS obezbijeđeno je povećanje osnovice za četiri odsto u odnosu na osnovicu prema kojoj je vršen obračun u prethodnoj godini.
Odlukom o utvrđivanju osnovice i koeficijenta visine isplate mjesečnih primanja za 2022. godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata obezbijeđeno je povećanje osnovice, takođe za četiri odsto u odnosu na 2021. godinu.
Vlada je donijela i Odluku o visini osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za ovu godinu prema kojoj će odnovica biti uvećana za pet odsto, dok osnovica za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2021. godinu ostaje nepromijenjena.
– Pravo na godišnji borački dodatak za 2021. godinu (borci prve i druge kategorije) imaju 49.344 borca, a za isplatu, koja treba da bude izvršena do kraja prvog kvartala ove godine, potrebno je 8.008.966 KM – saopšteno je iz Biroa Vlade.
Takođe, donesena je i Odluka o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje.
– Vlada Republike Srpske je 2018. godine svojom odlukom uspostavila mjesečno novčano primanje borcima sa navršenih 65 godina starosti koji ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju. Vlada svake godine donosi odluku na osnovu koje se vrši isplata mjesečnog novčanog primanja, koje se određuje u visini najnižeg nivoa najniže penzije, borcima sa navršenih 65 godina života starosti koji zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju imaju 15 i više godina penzijskog staža. Donošenjem ove odluke omogućava se isplata mjesečnog novčanog primanja borcima koji u 2022. godini ispune uslove u pogledu godina života i penzijskog staža, koje iznosi 212,02 KM. U tom iznosu nastavlja se isplata i borcima koji su, u skladu sa odlukama Vlade Republike Srpske, tu vrstu primanja ostvarili u periodu 2018 – 2021. godina – navodi se u saopštenju gdje se precizira da je na kraju 2021. godine pravo na mjesečno novčano primanje ostvarilo 739 bivših boraca.
Donošenje pomenutih odluka pozdravili su iz Boračke organizacije Srpske, a posebno značajnim smatraju obezbijeđenje mjesčnog primanja za borce starije od 65 godina.
– Smatramo da je dobro što je i ova kategorija boraca zaslužnih za stvaranje Republike Srpske konačno uvedena u pravo koje će im biti isplaćeno svakog mjeseca, te što je Vlada usvojila prijedlog Boračke organizacije da se ovim borcima obezbjedi mjesečno primanje – saopšteno je iz BORS-a.

Početak uvećanja
Boračka organizacija smatra da je uvećanje osnovice za obračun vojnih i porodičnih invalidnina i boračkog dodatka samo početak uvećanja i da će tokom godine doći do značajnih povećanja osnovice za obračun ovih primanja.

SLIČNI ARTIKLI

Zaražene tri
osobe iz Dervente

Derventski List

Koncert Dejana Matića uveličao
proslavu Dana Republike

Derventski List

UKRINA NADOŠLA,
SITUACIJA POD KONTROLOM

Derventski List