Derventski list
  • Home
  • Konkursi
  • “PZ Dedina” zapošljava
    šefa proizvodnog pogona
Konkursi

“PZ Dedina” zapošljava
šefa proizvodnog pogona

„PZ Dedina“ sa P.O. Derventa, Polje bb Derventa raspisuje

KONKURS
za prijem radnika

Šef proizvodnog pogona za proizvodnju peleta – 1 izvršilac.
Kandidati treba da posjeduju:
– Vozačku dozvolu B kategorije;
– Radno iskustvo na radnom mjestu u nekoj vrsti proizvodnog pogona;
– Radno iskustvo na rukovodećoj poziciji;
– Odlično poznavanje rada na računaru;
– Dobro poznavanje organizacije rada i organizacije poslovanja za rad u smjenama;
– Minimalno poznavanje tehničkih uslova proizvodnje i mašinskih dijelova.

Svi zainteresovani mogu prijavu i biografiju dostaviti na mejl adresu: info@dedinapz.com ili dostaviti lično u sjedište firme na adresi: „PZ Dedina“ sa P.O. Derventa Polje bb, 74400 Derventa.

SLIČNI ARTIKLI

LOVAČKO UDRUŽENJE “MOTAJICA”

Derventski List

KOMUNALAC – LICITACIJA

Derventski List

Licitacija: Komunalno
– servisni centar

Derventski List