Derventski list
  • Home
  • Konkursi
  • Пољопривредницима доступна
    помоћ из Компензационог фонда
Konkursi

Пољопривредницима доступна
помоћ из Компензационог фонда

POMOĆ
poljoprivrednim proizvođačima iz Kompenzacionog fonda

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podrške poljoprivrednim proizvođačima u uslovima izazvanim pandemijom virusa korona, u kojem se propisuju se uslovi za ostvarivanje podrške posredstvom sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske, objavljen je 14. marta 2022. godine u Službenom glasniku RS broj 22/22.
Pomoć se odnosi na sljedeće oblasti:

1) Ratarska proizvodnja (proizvodnja merkantilne pšenice u 2022. godini i regresiranje svih sjemena kukuruza).
Pravo na regres za proizvodnju merkantilne pšenice imaju oni poljoprivredni proizvođači koji su podnijeli zahtjev i ispunili uslove za dobijanje podsticajnih sredstava u skladu sa članom 26. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela. Zahtjev za dodatnih do 100 KM na zaijani hektar pšenice se podnosi do 30. aprila 2022.
Pravo na novčanu podršku za sjetvu merkantilnog kukuruza u 2022. godini imaju korisnici koji obave sjetvu merkantilnog kukuruza u 2022. godini na površini od minimalno 1 ha, te prijave merkantilni kukuruz kao način korišćenja registrovanog poljoprivrednog zemljišta u Registru poljoprivrednih gazdinstava i primijene preporučene sjetvene normative od minimalno 60.000 sjemena kukuruza po hektaru. Uz zahtjev koji se predaje od 31. maja 2022. godine prilažu maloprodajni fiskalni račun (fiskalni isječak) za kupljeno sjeme, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, sa naznačenim brojem predmetnog fiskalnog računa (BF) za koji je faktura izdata, tako da se jedna faktura odnosi isključivo na jedan fiskalni račun. Sredstva podrške iznose do 20 odsto maloprodajne cijene sjemenskog kukuruza. Maksimalna maloprodajna cijena sjemenskog kukuruza koja se priznaje kao osnovica za obračun sredstava podrške je 100 KM za pakovanje od 25.000 sjemena, odnosno 150 KM za pakovanje od 50.000 sjemena.

2) Povrtarska proizvodnja
Pravo na novčana sredstva podrške za povrće imaju korisnici koji su proizveli i prodali povrće i ostvarili pravo na podsticajna sredstva u 2021. godini.
3) Voćarsko – vinogradarska proizvodnja
Pravo na novčana sredstva podrške za voće imaju korisnici koji su proizveli i prodali voće i ostvarili pravo na podsticajna sredstva u 2021. godini, a podrška se ostvaruje u odnosu na količine za koje je ostvareno pravo na podsticajna sredstva u 2021. godini.

4) Uzgoj kvalitetno – priplodnih junica
Pravo na novčana sredstva podrške za nabavku kvalitetno – priplodnih junica ostvaruju korisnici koji u Registru poljoprivrednih gazdinstava imaju upisanu proizvodnju mlijeka muzne krave i koji imaju ugovor o saradnji sa mljekarom „Mlijekoprodukt“ d.o.o. Kozarska Dubica. Uz zahtjev, između ostalog, prilažu račun za nabavku kvalitetno – priplodnih junica iz stava 1. ovog člana, izdat od registrovanog uvoznika i dokaz o uplati (izvod). Sredstva podrške iznose do 1.500 KM po nabavljenoj kvalitetno – priplodnoj junici mliječnih rasa u skladu sa Rješenjem o utvrđivanju liste rasa, sojeva i hibrida i križanaca domaćih životinja koje se uzgajaju u Republici Srpskoj. Zahtjev za ovaj vid podrške podnosi se najkasnije do 30. septembra 2022. godine.

5) Uzgoj svinja
Pravo na novčana sredstva podrške za uzgajivače svinja imaju korisnici koji su Agenciji prijavili početak tova u skladu sa članom 18. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, te koji u periodu od 1. januara do 1. septembra 2022. godine izvrše prodaju tovnih svinja minimalne težine 90 kg.

Pomenuti pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objevljivanja, odnosno od 23. marta 2022. godine. Svi zahtjevi se podnose direktno Agenciji za agrarna plaćanja RS, a sva podrška i pomoć u popunjavanju zahtjeva može se dobiti u Odjeljenju za privredu u društvene djelatnosti Gradske uprave Derventa.

Odjeljenje za privredu i
društvene djelatnosti

SLIČNI ARTIKLI

OBAVJEŠTENJE BORCI

Derventski List

ROBOT – OGLAS ZA POSAO

Derventski List

OGLAS – “ISO – TEC”

Derventski List