Derventski list
  • Home
  • Konkursi
  • Raspisan konkurs za projekat
    “Socijalizacija djece RS”
Konkursi

Raspisan konkurs za projekat
“Socijalizacija djece RS”

Gradska boračka
organizacija Derventa

O B A V J E Š T E Nj E

Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske raspisao je Javni konkurs za realizaciju projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske 2022. godine“, koji je 21. marta 2022. godine objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Ciljne kategorije djece su, između ostalih, i djeca ratnih vojnih invalida od I do IX kategorije.
Projektom su obuhvaćena djeca od šest do 15 godina.
Projekat će biti realizovan na u Bečićima (opština Budva) od 1. juna do 24. septembra 2022. godine u 13 smjena.
Roditelji, ratni vojni invalidi, zahtjeve mogu podnijeti u prostorijama Gradske boračke organizacije Derventa u Ulici Nikole Tesle (zgrada Vatrogasnog doma).
Uz zahtjev je neophodno dostaviti:
– kućnu listu;
– izvod iz matične knjige rođenih za dijete (može i kopija);
– rješenje o stepenu invalidnosti roditelja;
– kopiju lične karte roditelja.
Javni konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“, a rok za podnošenje zahtjeva je 18. april 2022. godine.

SLIČNI ARTIKLI

Raspisan konkurs za
studentske i đačke stipendije

Derventski List

Poziv za porodice sa troje i
više djece za dobijanje “ponosnih kartica”

Derventski List

ZAKLJUČAK REPUBLIČKOG
ŠTABA OD 14. MAJA

Derventski List