Derventski list
  • Home
  • IZDVOJENO
  • Parlament o izvršenju budžeta
    i imenovanju načelnika odjeljenja
IZDVOJENO Novosti

Parlament o izvršenju budžeta
i imenovanju načelnika odjeljenja

Skupština grada razmatraće na sjednici koja je zakazana za četvrtak, 26. maj, više od 50 tačaka među kojima su izvršenje budžeta grada za prošlu i prvi kvartal ove godine, imenovanje načelnika svih šest odjeljenja Gradske uprave i izmjene Statuta grada.
Na dnevnom redu koji je danas utvrdio skupštinski Kolegijum nalaze se i dva rješenja o izvršenju pravosnažnih presuda Okružog suda u Doboju, te odluke o prodaji nepokretnosti i neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije, kao i o zamjeni i prodaji nepokretnosti u svojini grada fizičkim licima. Odbornici će odlučivati i o kupovini gradskog građevinskog zemljištva u svojini „Frukta trejda“ i imenovanju Savjeta za izradu izmjene dijela Regulacionog plana „Gakovac“.
Kada se radi o kadrovskim pitanjima, na dnevnom redu je razrješenje vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, te imenovanju na ovo i još pet rukovodećih mjesta u gradskim odjeljenjima.
Na dnevni red, poslije povlačenja sa prethodne sjednice, ponovo je uvršćen prijedlog izmjene Statuta grada, a na zasjedanju će riječi biti i o poništenju konkursa za imenovanje tri člana Upravnog odbora Centra za kulturu i razrješenju vršilaca dužnosti članova UO u ovoj ustanovi. Naknadno je na dnevni red dodata i tačka koja se odnosi na razrješenje člana UO Centra za kulturu i imenovanje vršioca dužnosti člana UO.
Predloženo je i razrješenje jednog člana UO Sportskog centra i imenovanje vršioca dužnosti na ovu funkciju, a trebalo bi da bude imenovan i v.d. člana UO Centra za socijalni rad. Odlučivaće se i o odluci o raspisivanju konkursa za izbor članova Odbora za žalbe grada i razrješenju člana skupštinskog Odbora za praćenje primjene kodeksa ponašanja.
Dnevni red je dopunjen i informacijama o stanju u oblasti kulture i stipendiranju studenata i učenika u školskoj 2021/2022. godini i izvještajima o namjenskom utrošku sredstava posebnih vodnih naknada i namjenskih sredstava po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za prošlu godinu. Raspravljaće se i o prihvatanju inicijative za izradu izmjene dijela Regulacionog plana „Gakovac“.

SLIČNI ARTIKLI

SIMIĆ: NAPREDAK
DERVENTE JE PRIORITET

Derventski List

Više naselja
sutra bez struje

Derventski List

VLADA USVOJILA ZAKLJUČAK O
ZBRINJAVANJU RADNIKA „UNISA“

Derventski List