Derventski list
IZDVOJENO Novosti

Lokalni parlament
zasjeda 30. juna

Skupština grada zasjedaće 30. juna, a na dnevnom redu biće, između ostalog, nacrt rebalansa ovogodišnjeg budžeta grada, kao i izvještaji o realizaciji programa sanacije u održavanja lokalnih puteva i utroška sredstava za zajedničku komunalnu potrošnju u prošloj godini, a na dnevni red naknadno su uvršćene tačke koje se odnose na razrješenje potpredsjednika Skupštine grada i sufinansiranje izgradnje vodovodne mreže za južni dio Dervente, odnosno osinjskog vodovoda, od strane korisnika.
Sjednica kolegijuma prvobitno je bila prekinuta u petak zbog potrebe za dodatno usaglašavanje o dnevnom redu, a na današnjem nastavku odlučeno je da se pred odbornicima nađe dnevni red od 26 tačaka, s tim da su predstavnici klubova odbornika SDS-a, PDP-a i DNS-a bili uzdržani o predloženom spisku tema.
Izabrani predstavnici u lokalnom parlamentu razmatraće i odluku o utvrđivanju visine naknade za rad članova upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Skupština grada, kao i program korišćenja posebnih vodnih naknada i godišnji Plan utroška namjenskih sredstava od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za ovu godinu.
Riječi će biti i o poslovanju privrede u prošloj godini i informaciji o zapošljavanju, broju i strukturi nezaposlenih, kao i potrebnim kadrovima za razvoj grada, te planu sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije za ovu godinu. Odbornici bi trebalo da se izjasne i o predloženom Programu mjera za sprečavanje, suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti za ovu godinu, te informaciji o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva u prošloj godini.
Na dnevnom redu je i odluka o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u industrijskoj zoni putem licitacije, odluka o izradi dijela Regulacionog plana „Gakovac“ i zaključak o prihvatanju inicijative o izradi izmjene dijela Regulacionog plana za ovo gradsko naselje. Riječi će biti i o informaciji o radu nevladinih organizacija i udruženja građana u Derventi.
Dnevni red dopunjen je i predloženim rješenjima o razrješenju i imenovanju članova Komisije za provođenje konkursa za izbor članova Odbora za žalbe, kao i o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije za izbor po javnom konkursu za imenovanja u javnim ustanovama „Sportski centar“, „Centar za kulturu“, „Gerontološki centar“ i Javnoj predškolskoj ustanovi „Trol“.

Julska sjednica
Kolegijum je danas utvrdio i okvirni datum održavanja julske sjednice parlamenta, odlučivši da to bude 28. jul, s tim da će konačan datum sjednice biti utvrđen na idućoj sjednici kolegijuma.

SLIČNI ARTIKLI

“NEKTAR FUTSAL 2018”
NAPUNIO DVORANU

Derventski List

POVRATAK MOTO – TRKA
U VELIKOM STILU

Derventski List

Kreću radovi
vrijedni 231.660 KM

Derventski List