Derventski list

Javno preduzeće „Derventski list i Radio Derventa“ doo bavi se informisanjem i izdavačkom djelatnošću. Osnivač preduzeća je Opština Derventa, a najviši organ upravljanja je Skupština preduzeća koju čini Skupština opštine Derventa, koja bira Nadzorni odbor koji imenuje direktora preduzeća.

Sjedište preduzeća je u Derventi u Ulici Cara Lazara 45. JP „Derventski list i Radio Derventa“ doo redovno izdaje sedmične informativne novine „Derventski list“ koje iz štampe izlaze svakog četvrtka.

„Derventski list“ je, uz još neka, jedno od najvažnijih obilježja Dervente, dio derventskog identiteta. Cilj lista je pravovremeno, objektivno i istinito informisanje javnosti o svim događajima, ljudima i pojavama sa područja opštine Derventa i događajima, ljudima i pojavama koje imaju vezu s Derventom, odnosno sa stanovnicima Dervente.

Derventski list je otvoren za sve koji imaju i žele nešto da kažu, predstave, pokažu ili jednostavno da, pozitivnim gestom i primjerom, skrenu pažnju na sebe.

ISTORIJAT

Sedmične informativne novine “Derventski list” u Derventi izlaze više od stotinu godina, a pred čitaocima se pojavljuju svakog četvrtka.

Javno preduzeće “Derventski list i Radio Derventa” je pravni sljedbenik Centra za informisanje u čijem sastavu su, do 1992. godine, bili Derventski list i Radio Derventa. Osnivač preduzeća je Opština Derventa

Prvi broj “Derventskog lista”, prema dostupnim informacijama, iz štampe je izašao 12. decembra 1912. godine pod imenom “Derventski kotarski list”, a pod ovim imenom novine su izlazile sve do kraja Prvog svjetskog rata. Između dva rata zabilježeno je nekoliko izdanja novina koje su nastale na temeljima Derventskog kotarskog lista, kao što su “Naša smotra”, “Bosanac” ili satirični list “Burgija”.

Nakon Drugog svjetskog rata Derventski list je obnovljen 29. novembra 1952. godine, ali je 1959. oprema, zajedno sa članovima redakcije preseljena u Doboj, kako bi se izdavao regionalni list. Ipak, krajem 1966. godine Derventski list se ponovo pojavljuje pred čitaocima, a bez prekida je izlazio sve do početka Odbrambeno otadžbinskog rata 1992. godine. Opet je uslijedila trogodišnja pauza, da bi list
ponovo bio pokrenut 12. januara 1995. godine i od tada se svakog četvrtka pojavljuje pred čitaocima.

Sadržaj novina uglavnom čine događaji, ljudi i pojave sa područje opštine Derventa, mada se pažnja ponekad posveti i ljudima i događajima koji nemaju direktnu vezu s Derventom, a u novinama se, takođe, objavljuju i oglasi, obavještenja i reklame.

Radio Derventa je emitovanje programa započela 29. novembra 1972. godine, a funkcionisala je sve do početka Odbrambeno otadžbinskog rata. Nakon nekoliko mjeseci pauze, odmah nakon oslobođenja sjedišta preduzeća, radio stanica je počela da emituje program. Do prestanka rada došlo je u novembru 2001. godine, nakon što je Regulatorna agencija za komunikacije Radio Derventi oduzela dozvolu za emitovanje
programa.