Derventski list
Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС- ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента

Дервентски лист
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА Број: 01-022-170/18 30. мај 2018. године На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике
Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС – ЈУ„Центар за културу“ Дервента

Дервентски лист
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА Број: 01-022-173/18 30. мај 2018. године На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике
Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС – ЈУ„Спортско-културни центар“ Дервента

Дервентски лист
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА Број: 01-022-172/18 30. мај 2018. године На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике
Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС- Дом здравља Дервента

Дервентски лист
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА Број: 01-022-171/18 30. мај 2018. године На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике